Vertrouwenspersoon

Externe Vertrouwenspersoon op school
Heeft u wel eens te maken gehad met een ingrijpende gebeurtenis op uw school? Dan weet u hoeveel energie het kost om de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk te laten verstoren. Voor scholen is het wettelijk verplicht om voor dit soort situaties een externe vertrouwenspersoon te hebben. Stokman Juridisch Advies heeft mediators en externe vertrouwenspersonen met ervaring in het onderwijsveld in haar netwerk.

De rol van de externe vertrouwenspersoon op school
Indien er met de kinderen problemen zijn dan is het natuurlijk het beste wanneer dat ook op school met de leerkracht of met de directie besproken kan worden. Maar soms is de situatie verstoord en kan het helpen om een externe vertrouwenspersoon te benaderen. Een extern vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, oudersĀ als personeel. Deze vertrouwenspersoon kan op uw school het aanspreekpunt zijn bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld).

Deskundige ondersteuning van de vertrouwenspersoon
Door het gebruik maken van de externe vertrouwenspersoon van Stokman Juridisch Advies kunt rekenen op deskundige ondersteuning. Ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag vragen nu eenmaal om een zorgvuldige aanpak.