SRBO

SRBO

Samen met Angela Schouten heeft Stieneke de Stichting Rechtsbijstand Bestuurders Onderwijs (SRBO) opgericht. In de SRBO hebben zij hun krachten, grote ervaring en expertise gebundeld in het belang van een zo compleet mogelijke optimale dienstverlening aan onderwijsbestuurders.

www.srbo.nl