Medezeggenschap

Icoon vertrouwenspersoon

Stokman Juridisch Advies is in staat om complexe medezeggenschapskwesties te analyseren. In overleg met u, en vanuit het belang van goede medezeggenschapsverhoudingen, wordt gekomen tot een adequate aanpak.