Preventief (Juridisch) Advies

Problemen en conflicten op school
Heeft u wel eens het gevoel dat uw tijd op school steeds vaker gaat zitten in het blussen van brandjes? Wordt u steeds vaker geconfronteerd met klagende ouders of conflicten tussen ouders en leerkracht/school? Denkt u wel eens zelf een vertrouwenspersoon nodig te hebben in uw relatie met de Raad van Toezicht van uw schoolbestuur? Niet vreemd, want tegenstellingen en tegengestelde belangen worden groter, irritaties liggen op de loer en groeien zonder adequate aanpak uit tot een conflict.

Kosten deze conflicten op school u te veel tijd en energie?
Besteed dan nu deze kwesties incidenteel of structureel tijdig uit aan een ervaren professional met wie u vertrouwelijk kunt sparren over probleemkwesties in het onderwijs!

Los conflicten op school op
Stokman Juridisch Advies lost conflicten op. Hiertoe hebben wij een aantal mogelijkheden. Met ervaren specialisten uit het onderwijs bieden wij mediation en een externe vertrouwenspersoon aan.