Angela Schouten

Angela SchoutenAngela is Meester in de Rechten en gespecialiseerd in juridische advisering ten aanzien van het onderwijs in de meest brede zin. Het ondersteunen, stimuleren en bijstaan van onderwijsorganisaties in het belang van een goede onderwijskwaliteit voor de leerlingen is haar grote passie.

Haar sterke punten zijn haar ruime en brede ervaring met de diensten die Alineen Solutions aanbiedt, als ook haar enthousiasme en drive om creatief, efficiënt en doelgericht juridische conflicten tussen partijen om te zetten in gewenste win-win-oplossingen. Na het behalen van haar Meesterstitel maakte Angela carrière als onderwijsjurist bij het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (CBKO), later VBKO.  In deze functie was zij consultant, raadsvrouwe en procesgemachtigde in alle problemen, geschillen en voorkomende procedures, waarmee schoolbesturen te maken hebben, zoals bij de Commissies van Beroep, de Klachtencommissies, Geschillencommissies, kantonrechter, Rechtbanken in bestuursgeschillen en de Raad van State.

Daarnaast is Angela voorzitter van de Klachtencommissie voor Kraamzorg De Waarden en was zij ambtelijk secretaris voor de Commissie van Beroep van de Universiteiten van Nijmegen en Brabant (Tilburg).

Buiten het onderwijs  heeft zij als juridisch adviseur en procesgemachtigde succesvol procedures gevoerd bij UWV-Werkbedrijf en de Kantonrechter in arbeidsconflicten en voor de Centrale Raad van Beroep in ambtenarenzaken. Ook is zij deskundig op het terrein van Auteursrecht.

Naast juridisch advies geeft Angela ook trainingen aan schoolbesturen op allerlei terreinen, zoals klachtrecht, arbeidsrecht en dossiervorming en bestuurlijke aansprakelijkheid.

Mr Angela Schouten is oprichter en CEO van Alineen Solutions en de daaronder functionerende bedrijven Alineen OnderwijsSolutions en Alineen Legal Solutions.

onderwijssolutions.nl