Profiel

FOTO STIENEKE

Stieneke Stokman-Prins is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschap in het onderwijs. Ze is ruim 12 jaar zelfstandig ondernemer, heeft zeer veel ervaring als schoolbestuurder, toezichthouder en lid van geschillencommissies in het onderwijs. In haar juridische praktijk adviseert en procedeert ze zowel voor schoolbesturen als voor werknemers in het onderwijs. Zij vindt dat met een goede communicatie en begeleiding in lastige kwesties een oplossing zonder rechterlijke tussenkomst vaak binnen handbereik ligt.

Na de afronding van de studies Nederlands Recht en Notariaat aan de Rijksuniversiteit Leiden is ze eerst werkzaam geweest bij de Koninklijke Notariële Broederschap van Notarissen met specialisaties in familie- en verbintenissenrecht. Daarna was zij ruim 10 jaar Universitair Docent aan de RU Leiden, faculteit: rechtsgeschiedenis.

Haar laatste ‘baan’ in het onderwijs was bij de Besturenraad, de organisatie voor schoolbesturen in het Protestants Christelijk Onderwijs te Voorburg (thans: Woerden), waar ze ruim 12 jaar werkzaam was. In deze baan adviseerde ze schoolbesturen en verleende zij arbeidsrechtelijke bijstand bij procedures bij de rechtbank en kantonrechters en bij Geschillencommissies. In haar vrije tijd was ze o.a. secretaris en vice – voorzitter van 2 schoolbesturen in Scheveningen, voorzitter van een korfbalvereniging en toezichthouder van een groot schoolbestuur en grote peuterspeelzaalorganisatie in Den Haag.

Als zelfstandig ondernemer heeft ze een goede naam en een vaste klantenkring opgebouwd bij met name onderwijsorganisaties; dit alleen op basis van ervaring en mond op mondreclame. Naast advisering, het voeren van juridische procedures en mediationinterventies in onderwijskwesties, geeft Stieneke regelmatig workshops op het terrein van onderwijsarbeidsrecht, medezeggenschap en mediation.

Stieneke heeft als juridisch adviseur en procesgemachtigde vele procedures succesvol verricht bij Kantonrechters en Geschillencommissies in onderwijszaken. Bij moeilijke personeelssituaties wordt bijna altijd in der minne een voor beide partijen bevredigende oplossing gevonden.

Sterke kant van Stieneke is dat ze conflictdossiers voortvarend oppakt en doelgericht naar een oplossing werkt die vaak via goede communicatie en minnelijke schikking tot resultaat leidt. Ze hecht aan zuivere procedures en heeft oog voor de menselijke kant van een zaak. In haar vrije tijd was ze technisch voorzitter van een kerkenraad van een PKN kerk in Scheveningen en is zij actief in oecumenische vieringen. Ze heeft een opgewekt karakter en een vriendelijke uitstraling.

Stieneke is 63 jaar, gehuwd en heeft 3 kinderen.